100+50 бр. 300+50 бр. 500 бр. 1000 бр. до 2000 бр. над 2000 бр.
Единична цена за сито печат 0.10 0.08 0.06 0.05 0.045 0.04

Цената за 2-ри, 3-ти и т.н. цветове е както за първия цвят.
За печат върху цилиндрични предмети h=3-4mm.

За разпакетиране и пакетиране на рекламни материали се начисляват допълнителни суми, в зависимост от времето за извършване на операциите.

Възможност за ротационен ситопечат.

Всички цени са без ДДС!

последни промени на страницата Сито печат - сувенири са правени на: 2012-02-14 11:19:54
    © 2004-2005 Прес Продукт Лайн. Всички права запазени Уеб дизайн и изпълнение